Oddelek za matematiko in računalništvo na UL PEF

Program Dvopredmetni učitelj traja 4 leta in sestoji iz treh delov: dveh predmetnih področij (na primer matematike in računalništva) in temeljnega pedagoškega študija.

Aktualno

Šahovska simultanka na PEF UL

Šahovska simultanka na PEF UL

Šahovska simultanka na PEF UL, ki jo je 8. maja odigral naš študent, 2. letnika smeri MARA, ter mednarodni šahovski mojster, Domen Tisaj, je odlično uspela🙂. Partije na vseh 19 deskah so bile dinamične in zelo zanimive. Skupaj smo Domnu ponudili lep izziv in mu...

Šahovska simultanka na PEF!

Šahovska simultanka na PEF!

V sredo, 8. maja 2024 ob 15:30, bo v avli fakultete PEF UL potekal zabavni družabni dogodek - šahovska simultanka.  Simultanko na dobrih dvajsetih šahovnicah bo odigral mednarodni šahovski mojster Domen Tisaj, študent 2. letnika PEF, programa DU, smeri Ma-Ra, sicer pa...

Pridružite se nam in postanite naslednja generacija mislecev in inovatorjev. Vaše znanje in strast lahko spremenita svet.

O študiju matematike in računalništva na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

matematika

Temeljni cilj smeri Matematika je bodočim učiteljem zagotoviti vsa potrebna strokovna znanja za poučevanje matematike v osnovnih in srednjih šolah. 

Poučevanje matematike

Pri didaktičnih predmetih študentje spoznajo različne teorije poučevanja matematike in razvijejo spretnosti podajanja znanja mlajšim generacijam. Tekom študija spoznajo vsebinske in didaktične posebnosti pouka matematike, pridobijo specialno pedagoška znanja za delo z učenci s posebnimi potrebami ter krepijo zavedanje o zmožnostih matematičnega razmišljanja.  

Matematika kot stroka

Študij omogoča poglobitev predhodnega znanja matematike in pridobitev širine na vseh klasičnih matematičnih področjih. Pri strokovnih matematičnih predmetih študentje razvijejo sposobnost matematičnega razmišljanja in dokazovanja ter sposobnost abstrakcije in analize problemov, ki jim omogoča povezovanje matematike z drugimi področji človekovega delovanja. 

računalništvo

Temeljni cilj smeri Računalništvo je bodočim učiteljem zagotoviti vsa potrebna strokovna znanja za poučevanje računalništva v osnovnih šolah, srednjih šolah in gimnazijah ter za opravljanje dela računalnikarja organizatorja informacijskih dejavnosti (ROID).

Poučevanje računalništva

Didaktični predmeti študentom omogočajo obvladanje specialno – didaktičnih vsebin in spretnosti, ki so potrebne za uspešno poučevanje računalništva. Tekom študija pridobijo teoretična in praktična znanja za delo z digitalno tehnologijo ter znanja za učinkovito integracijo le-te na različna področja izobraževanja. 

Računalništvo kot stroka

Med študijem računalništva študentje pridobijo poglobljena znanja s področij računalništva, s poudarkom na vsebinah, ki jih pokrivajo sodobni šolski učni načrti: računalniški sistemi, analiza podatkov, algoritmi in programiranje, omrežja in internet ter učinki računalništva in informatike.

let obstoja

učiteljev matematike in računalništva

Zadnje objave

Dan števila 𝛑

Dan števila 𝛑

Vabimo vas na druženje ob mednarodnem dnevu matematike, poznanem tudi pod imenom “Dan števila π”, ki bo v četrtek, 14. 3. 2024, ob 15. uri v avli Pedagoške fakultete UL.

Vtisi študentov in študentk ter naših alumnov

“Poslanstvo učitelja ni zgolj posredovanje znanja, temveč tudi vzgoja, vzpodbujanje samostojnosti, komunikativnosti in ustvarjalnosti.”

Sanja Jedrinović

Vodja službe za didaktično podporo pri uporabi IKT v pedagoškem procesu na Univerzi v Ljubljani.

“Študij računalništva ponuja sodobne oblike dela, kot so projektno delo in praktične naloge, kjer sem se naučila iskati inovativne rešitve in pridobila realne izkušnje, ki so bile izjemno koristne pri vpeljavi v delo in uspešnem izvajanju poklica.”

Anja Kneževič

Učiteljica računalništva in ROID na OŠ Gradec - Litija. Sodelavka zavoda ARNES.

“Študij me je opremil tako z znanji s področja stroke kakor tudi s področja didaktike ter pedagogike.”

dr. Uroš Ocepek

TOP 50 finalist svetovnega izbora Global Teacher Prize 2023 in prejemnik državne nagrade na področju šolstva za leto 2022. Učitelj računalništva na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje.

“Učitelj ni poklic… za prave učitelje je to veliko več, je poslanstvo oz. način življenja.”

Gregor Anželj

Profesor računalništva in informatike na Gimnaziji Bežigrad v programu mednarodne mature.

Večina ljudi pozna matematiko kot zahteven in pogosto nepriljubljen šolski predmet, ki od posameznika zahteva natančnost, doslednost, vztrajnost in miselno disciplino. Sama že vrsto let čutim željo po tem, da svojo strast in naklonjenost do matematike delim z mladimi, jim jo približam in prikažem dlje in širše od številk, računskih tehnik, definicij, izrekov, pravil in formul. Že v otroštvu sem namreč ugotovila, da mi poučevanje predstavlja veliko veselje in pri tem sem ostala vse do tega trenutka.

Maja Levak

diplomantka programa Dvopredmetni učitelj na smeri fizika-matematika

“Študij matematike na Pedagoški fakulteti mi je odprl vrata v svet neskončnih možnosti. Predvsem mi je ustrezala kombinacija teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj. Zdaj, kot učitelj matematike, vsak dan vnašam strast do številk v življenja svojih učencev.”

Eva Zupančič

Učiteljica matematike

Kot diplomant Pedagoške fakultete sem se podal na transformativno akademsko pot, kjer sem nadaljeval svojo strast do izobraževanja. Študij sem nadaljeval na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer sem pridobil doktorat iz matematike. Trenutno učim na Fakulteti za strojništvo, kjer sem tudi vodja dveh multidisciplinarnih projektov. Na kariero, ki so jo oblikovale različne akademske izkušnje, sem ponosen, saj lahko s svojim strokovnim znanjem pripomorem k vzgoji naslednje generacije inženirjev in mislecev.

dr. Boštjan Gabrovšek

docent za matematiko na UL FS

Naše poslanstvo

Izobraževanje učiteljev

Usposabljamo bodoče učitelje matematike in računalništva za delo v osnovnih in srednjih šolah, ob tem pa nudimo poglobljanje znanj s strokovnih in didaktičnih področij, ki so ključna za kakovostno pedagoško delo.

Strokovno in raziskovalno delo

Predmete poučujemo iz spoznanj in izsledkov naše znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki zajema tako teoretična kot praktična znanja v matematiki, računalništvu in didaktiki teh področij​.

Usposabljanje za sodobne izobraževalne smernice

Pri poučevanju se osredotočamo na razvoj spretnosti za delo z digitalno tehnologijo, pripravo večpredstavnih prilagodljivih gradiv in učnih okolij za samostojno in aktivno učenje, s čimer bodoče diplomante pripravljamo na sodobne izobraževalne izzive in smernice poučevanja.

Razvoj in inovacije

Člani oddelka smo aktivni na različnih področjih, kjer razvijamo nove pristope in metode poučevanja, sodelujemo v domačih in mednarodnih projektih ter prispevamo k inovacijam v strokovni in pedagoški praksi.

V kratkem bomo snemali predstavitveni film.

Kdo smo, kaj delamo in kje delamo.

Javite se nam …

… če ste pripravljeni sodelovati pri snemanju.

Projekti

Interni projekt na Pedagoški fakulteti v Ljubljani – Obvladam računalništvo

Projekt “Obvladam računalništvo” je inovativen pristop k učenju računalništva, ki je plod sodelovanja študentov računalništva in članov katedre za računalništvo in didaktiko računalništva na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Učno gradivo je namenjeno učencem od starosti 8 do 12 let, s ciljem spodbujanja razvoja računalniškega mišljenja.

Učno gradivo so preizkušali učenci in učitelji v nekaj osnovnih šolah in izrazili zadovoljstvo. Predstavlja pomemben doprinos k razvoju področja računalništva v Sloveniji, saj učnega gradiva za poučevanje računalništva v osnovni šoli ni veliko.

Pilotna prenova predmeta večpredstavnost in hipertekst – prenova spletnega mesta šole

Prenova spletnega mesta šole

V okviru predmeta Večpredstavnost in hipertekst so študenti 4. letnika smeri računalništvo v zimskem semestru študijskega leta 2023/2024 izvajali projektno učno delo, katerega cilj je celostna prenova spletnega mesta osnovne šole.

Zastavljeno projektno delo predstavlja sodoben način izobraževanja, pri katerem vključujemo avtentične problemske situacije.

Študenti so med semestrom reševali mnoge izzive in poleg strokovnih znanj urili tudi komunikacijske spretnosti in spretnosti sodelovanja v skupini in sodelovanja z naročnikom.

Projekt poteka v sodelovanju z izbrano osnovno šolo kot pilotna prenova predmeta na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Biološka koda vozlov – identifikacija vzorcev vozlanja v biomolekulah z uporabo umetne inteligence

Protein

Cilj raziskovalnega projekta je razvoj matematičnega in računskega okvira za modeliranje, preučevanje in analizo zavozlanih beljakovinskih in DNK molekul.

Proteini so velike kompleksne molekule, sestavljene iz aminokislinskih verig. Teorija vozlov igra pomembno vlogo v biokemiji, saj so zavozlanost odkrili tako pri beljakovinskih kot tudi pri DNK molekulah. Rezultati raziskav nakazujejo, da zavozlanost omogoča strukturne prednosti molekul, na primer zaščito pred razpadom, termično in kinetično stabilnost.

Pojem zavozlanosti lahko razširimo z vključitvijo beljakovinskih vezi v topološko strukturo. Vezi so stabilne notranje verige proteina, ki povezujejo njegove aminokisline in imajo tako strukturno kot tudi funkcionalno vlogo.

Poljudni članek iz vsebine projekta.

FAQ

Preveri, ali smo med pogosto zastavljenimi vprašanji že odgovorili na tvoje vprašanje, sicer nam piši.

Kdo vse se lahko vpiše v program matematike in računalništva?

V univerzitetni študijski program Dvopredmetni učitelj se lahko vpiše: 

  • kdor je opravil splošno maturo, 
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Zadnja leta na študijskem programu Dvopredmetni učitelj na vezavah z matematiko in/ali računalništvom ni bilo omejitve vpisa.

Kako poteka študij matematike in/ali računalništva?

Študij matematike in računalništva na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani poteka v okviru štiriletnega 1. stopenjskega študijskega programa Dvopredmetni učitelj in se nadaljuje na enoletnem magistrskem študijskem programu Poučevanje, smer Predmetno poučevanje. Študentje pri vpisu na prvo stopnjo izberejo dve izmed ponujenih študijskih smeri: Matematika, Računalništvo, Fizika, Tehnika. Po dokončani 1. stopnji, se pri vpisu na magistrskem programu odločijo za nadaljevanje študija na obeh smeh, ali pa izberejo enopredmetni magistrski študij.

Kako poteka študij matematike in/ali računalništva?

Študij matematike in računalništva na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani poteka v okviru štiriletnega 1. stopenjskega študijskega programa Dvopredmetni učitelj in se nadaljuje na enoletnem magistrskem študijskem programu Poučevanje, smer Predmetno poučevanje. Študentje pri vpisu na prvo stopnjo izberejo dve izmed ponujenih študijskih smeri: Matematika, Računalništvo, Fizika, Tehnika. Po dokončani 1. stopnji, se pri vpisu na magistrskem programu odločijo za nadaljevanje študija na obeh smeh, ali pa izberejo enopredmetni magistrski študij.

Katera področja vključuje študij?
  • Temeljni strokovni predmeti, pri katerih študentje poglabljajo znanje in razumevanje izbranih dveh področji (Osnove linearne algebre, Osnove matematične analize, Uvod v računalništvo, Uvod v programiranje …) 
  • Didaktični predmeti, pri katerih študentje poglobijo znanje o poučevanju in učenju izbranih dveh področij (Osnove didaktike matematike, Didaktika osnovnošolske matematike,  Didaktika računalništva, Z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami podprta učna gradiva …) 
  • Temeljni pedagoški predmeti, pri katerih se študentje usposabljajo za širše področje vzgoje in izobraževanja ter pridobivajo znanje, ki omogoča razumevanje človeka in družbe (Psihologija za učitelje, Teorija vzgoje, Sociologija vzgoje, Inkluzivna vzgoja in izobraževanje …) 
  • Praktično pedagoško usposabljanje, pri katerem se študentje neposredno preizkusijo v vlogi učitelja. 
Ali so možne mednarodne študijske izmenjave?

Študij na naši fakulteti študentom omogoča sodelovanje v mednarodnih izmenjavah preko programa Erasmus+. Študentje, ki se odločijo za sodelovanje v tem programu, imajo možnost izkusiti študijsko izmenjavo v tujini, kjer si pridobivajo nove izkušanje tako na strokovnem kot tudi osebnem področju. Med izmenjavo poglobijo svoje znanje s področja študija, hkrati pa tudi razširijo svoje razumevanje različnih kultur in načinov razmišljanja. Takšne mednarodne izkušnje študentom omogočajo vključitev v globalno akademsko skupnost ter izgradnjo mednarodnih povezav. 

Kakšno predznanje potrebujem s področja računalništva?

Za vpis na študij računalništva ne potrebuješ posebnega predznanja, če pa le-tega imaš, boš v začetku študija lažje napredoval/-a in se bolj poglabljal/-a.

Kakšno predznanje potrebujem s področja matematike?

Za vpis na študij matematike zadošča znanje, ki se predpostavlja pri opravljanju maturitetnega predmeta Matematika.

Dostopnost