O študiju matematike in računalništva na UL PEF

Naša vizija je izobraziti učitelje, ki bodo prihodnjim generacijam predajali kakovostno znanje ter svojo ljubezen do matematike in računalništva. 

Študijski program Dvopredmetni učitelj je namenjen bodočim učiteljem na predmetni stopnji osnovnih šol in na srednjih šolah in sicer za poučevanje biologije, fizike, gospodinjstva, kemije, matematike, računalništva in tehnike. Je pravi izbor za vse tiste, ki vas kakšno od teh predmetnih področij zanima, hkrati pa čutite željo po pedagoškem delu in posredovanju znanja na mlajše generacije.

Gre za štiriletni študijski program, ki se naravno nadaljuje v enoletni magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje, s katerim se nato pridobi licenca za poučevanje izbranih predmetnih področij.

Študij traja 4 leta in sestoji iz treh delov, pri čemer dva dela pokrivata predmete stroke dveh izbranih predmetnih področij (na primer matematike in računalništva), tretji del pa predstavljajo predmeti temeljnega pedagoškega študija (splošna teorija vzgoje, psihologija, sociologija, filozofija, inkluzivna vzgoja, ipd.).

Predmeti posameznega predmetnega področja pokrivajo temeljna znanja tega predmetnega področja ter specialne didaktike, ki naslavljajo vprašanja o posredovanju in preverjanju znanj s tega predmetnega področja.

Pomemben del študija predstavlja pedagoška praksa, s katero se začne v drugem letu, še posebej pa pride do izraza v drugi polovici študija. V začetnih letih gre predvsem za t.i. hospitacije, pri katerih študentje na šolah predvsem opazujejo potek poučevanja, ter t. i. mini nastope, pri katerih izvajajo učne ure pred svojimi kolegi, kasneje pa se v obliki nastopov in strnjene prakse tudi sami preizkusijo v vlogi učitelja na šolah.

Matematika

Pri strokovnih matematičnih predmetih študentje poglobijo svoje znanje in razumevanje matematike, pri didaktičnih predmetih pa pridobijo znanje o poučevanju in učenju matematike.

Algebra

Osnove linearne algebre

Algebrske strukture

Abstraktna algebra

Analiza

Osnove matematične analize

Matematična analiza

Funkcije več spremenljivk

Geometrija in topologija

Elementarna geometrija 

Višja geometrija

Analitična topologija

Didaktika matematike

Osnove didaktike matematike

Didaktika osnovnošolske matematike

Poglavja iz didaktike matematike

Matematične teme z didaktiko

Preverjanje in ocenjevanje matematičnega znanja

Ostali matematični predmeti

Logika in množice

Elementarna matematika

Diskretna matematika

Matematične tehnologije

(Strokovni) izbirni predmeti

Izbrana poglavja iz analize

Teorija grafov

Teorija števil

Teorija vozlov

“Pri matematiki ne gre za števila, enačbe, izračune ali algoritme: gre za razumevanje.”William Paul Thurston

“Matematika je umetnost, kako se izogneš računanju.” – B. Mc Millan 

Računalništvo

Pri strokovnih računalniških predmetih študentje usvojijo in poglobijo svoje znanje in razumevanje računalništva, pri didaktičnih predmetih pa pridobijo znanje in razvijejo spretnosti dobrega poučevanja računalništva.

Računalniški sistemi

Uvod v računalništvo

Uporaba programske opreme

Arhitekture računalniških sistemov

Sistemska programska oprema

Podatki in analiza

Verjetnostni račun in statistika

Kombinatorična optimizacija

Uporaba umetne inteligence v izobraževanju

Algoritmi in programiranje

Uvod v programiranje

Programiranje 1

Programiranje 2

Računalniška matematika

Algoritmi in podatkovne strukture

Omrežja in internet

Računalniške komunikacije

Večpredstavnost in hipertekst

Didaktični predmeti

Didaktika z osnovami IKT

IKT za poučevanje računalništva

Didaktika računalništva s prakso

Z IKT podprta učna gradiva 1

Z IKT podprta učna gradiva 2

Večpredstavna učna gradiva

“Computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination.”- Albert Einstein, physicist

“Coding is today’s language of creativity. All our children deserve a chance to become creators instead of consumers of computer science.” – Maria Klawe, president of Harvey Mudd College

Temeljni pedagoški študij

Pri predmetih temeljnega pedagoškega študija študenti usvojijo elementarna znanja s področja teorije vzgoje, psihologije, sociologije, inkluzivne vzgoje in drugih.

Teorija vzgoje

Pedagoška metodologija

Psihologija za učitelje

Izbrana poglavja iz filozofije

Sociologija vzgoje

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje

izbirni predmeti

“Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje učence.” Albert Einstein 

“Noben človek ne more biti dober učitelj, če ne čuti tople naklonjenosti do svojih učencev in pristne želje, da bi jim posredoval, kar sam ceni.” – Bertrand Russell 

Dostopnost