Zaključne predstavitve ERASMUS študentov

14. 12. 2023 | Blog

Erasmus-predstavitve

Izbirni predmet Communication of Discoveries in Mathematics and Physics je v študijskem letu 2023/24 obiskovalo 18 študentk in študentov in Španije, Slovaške in Češke.

Za svoj zaključni projekt so pod mentorstvom dr. Jurija Bajca in dr. Boštjana Kuzmana pripravili 6 skupinskih projektov, pri katerih so s pomočjo GeoGebre predstavili različne matematično-fizikalne pojave in konstrukcije.

Za večino je bila to prva izkušnja zahtevnejše uporabe računalnika za izdelavo matematičnega modela. Projekte so v angleškem jeziku predstavili poslušalcem 13. decembra v predavalnici 048.

Dostopnost