Zanimivosti

Zgodovina enačaja =

Zgodovina enačaja =

Enačaj je iznašel angleški matematik Robert Recorde leta 1557 in ga uporabil v svoji knjigi The Whetstone of Witte (London, 1557).

Dostopnost