Člani oddelka

dr. Luka Boc Thaler

Naziv: docent

Kontaktni podatki:

Kabinet 67

+386 15 89 23 42

luka.boc@pef.uni-lj.si

Poučuje

Osnove linearne algebre

Špela Cerar

Špela Cerar

Naziv: asistentka

Kontaktni podatki:

Kabinet 67

+386 15 89 23 42

spela.cerar@pef.uni-lj.si

Poučuje

Uvod v računalništvo

Programiranje 2

Izbrana poglavja računalništva z didaktiko

Didaktika računalništva s prakso

Hodnik_Tatjana-MAT

dr. Tatjana Hodnik

Naziv: redna profesorica

Kontaktni podatki:

Kabinet 314

+386 15 89 23 60

tatjana.hodnik@pef.uni-lj.si

Poučuje

Matematika

Didaktika matematike 1

Osnove didaktike matematike

Zgodnje učenje matematike

Poglavja iz didaktike matematike

EPTE Mathematics

dr. Eva Horvat

Naziv: docentka

Kontaktni podatki:

Kabinet P033

+386 15 89 22 11

eva.horvat@pef.uni-lj.si

Poučuje

Elementarna geometrija

Elementarna matematika

Višja geometrija

Kombinatorična optimizacija

Matematično modeliranje v naravoslovju in družbenih vedah

Boštjan Kuzman

dr. Boštjan Kuzman

Naziv: docent

Kontaktni podatki:

Kabinet P032

+386 15 89 22 52

bostjan.kuzman@pef.uni-lj.si

Poučuje

Osnove matematične analize

Verjetnostni račun in statistika

Teorija števil

Matematične teme z didaktiko

Razvedrilna matematika

Malnic_Aleksander-MAT

dr. Aleksander Malnič

Naziv: redni profesor

Kontaktni podatki:

Kabinet 22

+386 15 89 22 57

aleksander.malnic@pef.uni-lj.si

Poučuje

Osnove linearne algebre

Algebrske strukture

Računalniška matematika

Zgodovina matematike

dr. Vida Manfreda-Kolar

Naziv: izredna profesorica

Kontaktni podatki:

Kabinet P030

+386 15 89 22 72

vida.manfreda-kolar@pef.uni-lj.si

Poučuje

Matematika

Didaktika matematike 1

Didaktika matematike 2

Didaktika osnovnošolske matematike

Preverjanje in ocenjevanje matematičnega znanja

Didaktično – matematična delavnica

Matematično-likovna slikanica in didaktična gradiva

Matematične teme z didaktiko

Medpredmetno povezovanje

Mastnak_Adrijana-MAT

dr. Adrijana Mastnak

Naziv: asistentka

Kontaktni podatki:

Kabinet P030

+386 15 89 22 72

adrijana.mastnak@pef.uni-lj.si

Poučuje

Osnove didaktike matematike

Didaktika osnovnošolske matematike

Zgodnje učenje matematike

Preverjanje in ocenjevanje matematičnega znanja

Didaktično-matematična delavnica

Poglavja iz didaktike matematike

Poučuje

Uvod v programiranje

IKT v izobraževanju

Izbrana poglavja računalništva z didaktiko

Arhitekture računalniških sistemov

IKT za poučevanje računalništva

Uporaba programske opreme

Didaktika z osnovami IKT

Uporaba umetne inteligence v izobraževanju

Dejan-Ozebek-MAT

Dejan Ozebek

Naziv: asistent

Kontaktni podatki:

Kabinet P035

+386 15 89 23 19

dejan.ozebek@pef.uni-lj.si

Poučuje

Matematika

Kombinatorična optimizacija

Računalniška matematika

Didaktika matematike 2

dr. Dušan Repovš

Naziv: redni profesor

Kontaktni podatki:

Kabinet 23

+386 15 89 23 23

dusan.repovs@pef.uni-lj.si

Poučuje

Analitična topologija

Teorija vozlov

Ksenija Rozman

Naziv: asistentka

Kontaktni podatki:

Kabinet P032

+386 15 89 22 52

ksenija.rozman@pef.uni-lj.si

Poučuje

Matematika v naravoslovju

Tehniška matematika

dr. Jože Rugelj

Naziv: redni profesor

Kontaktni podatki:

Kabinet 133-C

+386 15 89 22 26

joze.rugelj@pef.uni-lj.si

Poučuje

Večpredstavnost in hipertekst

IKT v izobraževanju

Računalniške komunikacije

Z IKT podprta učna gradiva

Izbrana poglavja računalništva z didaktiko

Didaktika računalništva s prakso

IKT v izobraževanju oseb s posebnimi potrebami

Večpredstavna učna gradiva

Multimedijska didaktična sredstva

dr. Marko Slapar

Naziv: izredni profesor

Kontaktni podatki:

Kabinet P033

+386 15 89 22 11

marko-slapar@pef.uni-lj.si

Poučuje

Matematična analiza

Funkcije več spremenljivk

dr. Tadej Starčič

Naziv: docent

Kontaktni podatki:

Kabinet P035

+386 15 89 23 19

tadej.starcic@pef.uni-lj.si

Poučuje

Osnove matematične analize

Matematika v naravoslovju

Tehniška matematika

Izbrana poglavja iz analize

Matematične tehnologije

Primož-Šparl

dr. Primož Šparl

Naziv: redni profesor

Kontaktni podatki:

Kabinet 21

+386 15 89 22 34

primoz.sparl@pef.uni-lj.si

Poučuje

Logika in množice

Abstraktna algebra

Diskretna matematika

Teorija grafov

Raziskovalni pristop k algebri in diskretni matematiki

Matej Zapušek

dr. Matej Zapušek

Naziv: asistent

Kontaktni podatki:

Kabinet 133-A

+386 15 89 22 82

matej.zapusek@pef.uni-lj.si

Poučuje

Arhitekture računalniških sistemov

Uvod v programiranje

Računalniške komunikacije

Z IKT podprta učna gradiva 1 in 2

Uporaba umetne inteligence v izobraževanju

Multimedijska didaktična sredstva

Monika-Zupančič

Monika Zupančič

Naziv: asistentka

Kontaktni podatki:

Kabinet 325-A

+386 15 89 23 65

monika.zupancic@pef.uni-lj.si

Poučuje

dr. Alenka Žerovnik

Naziv: asistentka

Kontaktni podatki:

Kabinet 133-A

+386 15 89 22 82

alenka.zerovnik@pef.uni-lj.si

Poučuje

Uporaba programske opreme

IKT v izobraževanju za likovne pedagoge

IKT v izobraževanju za razredni pouk

IKT za poučevanje računalništva

Didaktika računalništva s prakso

Večpredstavnost in hipertekst

IKT v izobraževanju (2. stopnja)

Dostopnost