Zgodovina enačaja =

6. 1. 2024 | Zanimivosti

Enačaj je iznašel angleški matematik Robert Recorde leta 1557 in ga uporabil v svoji knjigi The Whetstone of Witte (London, 1557). Svojo oznako je utemeljil z besedami: ”Da se izognem napornemu ponavljanju besed ”je enako”, bom namesto tega uporabil par vzporednic ali podvojenih daljic ene dolžine, saj nobeni dve stvari ne moreta biti bolj enaki.”

Dostopnost