Vabilo na predstavitev računalniških izobraževalnih iger

14. 2. 2024 | Obvestila

Pozdravljeni,

vabimo vas na dogodek, na katerem bodo študenti 4. letnika prvostopenjskega študijskega programa Dvopredmetni učitelj, smer računalništvo z vezavami, predstavili dve izobraževalni računalniški igri: »Naj te koklja najde« in »Dežela kaosa«. Igri so izdelali v okviru projektnega dela pri predmetu Z IKT podprta učna gradiva pod mentorskim vodstvom prof. dr. Jožeta Ruglja in asist. dr. Mateja Zapuška. Pri svojem delu so se medfakultetno povezovali s kolegi z Naravoslovnotehniške fakultete (NTF), smeri oblikovanje, ki so pod mentorskim vodstvom prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc ustvarili grafično podobo iger.

Igra »Naj te koklja najde« (avtorji PEF: Maruša Atelšek, Blaž Kelvišar, Blaž Klinec; NTF: Naja Krajnčič, Meta Frelih, Enej Kofol) je namenjena ozaveščanju o verodostojnosti informacij na spletu, varnosti in omrežnem bontonu. Učne vsebine so predstavljene s privlačno zgodbo, v kateri mami koklji pomagamo pri iskanju njenih piščančkov. Učenec je v igri izpostavljen tveganim situacijam, ki se mu lahko zgodijo na spletu, ter se nauči, kako v njih ustrezno ravnati.

Igra »Dežela kaosa« (avtorice PEF: Pia Herman, Tina Semič, Mia Zala Smrečnik; NTF: Mila Ćirković, Delfina Fileva, Melita Koželj) je namenjena učenju različnih algoritmov za urejanje: urejanje z zlivanjem, mehurčkasto urejanje in urejanje z vstavljanjem. Učenec mora logiko posameznega algoritma uporabiti pri urejanju na otoku, kjer so predmeti izgubili svoje mesto in pomen. S pomočjo vizualizacije posameznega algoritma lažje dojame njihovo idejo, zgodba pa ga motivira, da pri učenju vztraja.

Predstavitev bo potekala v četrtek, 22. 2. 2024, od 14:30 do 16:15 v sejni sobi 026 na UL Pedagoški fakulteti.

Vabljeni!

Dostopnost